Zadzwoń: +48 75 648 28 02 - E-mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl
Szanowni Państwo,

mając na uwadze fakt, że od dnia 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej także RODO lub rozporządzeniem), pragniemy poinformować Państwa, że doradca restrukturyzacyjny Małgorzata Anisimowicz, licencja Ministra Sprawiedliwości nr 74, z należytą starannością wypełnia wszystkie spoczywające na niej obowiązki wypływające z rozporządzenia, w sposób umożliwiający najlepszą ochronę Państwa danych osobowych.

W tym miejscu chcielibyśmy Państwa zapewnić, iż jako Administrator Państwa danych osobowych dostosowaliśmy wszelkie procedury przetwarzania Państwa danych osobowych - stosownie do wytycznych RODO - zarówno na poziomie organizacyjnym, dokumentowym, technicznym, proceduralnym, jak również (i przede wszystkim) na poziomie świadomościowym.

W przypadku jakichkolwiek uwag bądź wątpliwości – zapraszamy do kontaktu mailowego z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - iodo@pmrsa.pl .

KLAUZULE INFORMACYJNE:
1) klauzula informacyjna dla kontaktu drogą elektroniczną;
2) klauzula informacyjna dla kontaktu telefonicznego.Małgorzata Anisimowicz

Realizując poszczególne projekty, korzystając z posiadanego przygotowania zawodowego i doświadczenia łączymy usługi doradcze z działalnością zarządzczą często jako menadżera kryzysowego.

Copyright 2014 Kancelaria Syndyka