Postępowania upadłościowe są naturalnym procesem w gospodarce rynkowej a problematyka upadłości i zarządzania kryzysowego to ważny element w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Zjawisko upadłości jest złożonym procesem zależnym od wielu czynników, a jego skala wpływa bezpośrednio na sytuację gospodarczą.