Zadzwoń: +48 75 648 28 02 - E-mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl

Zuzanna Roszczyk w upadłości konsumenckiej

Dane teleadresowe:

Zuzanna Roszczyk w upadłości konsumenckiej
zamieszkała w Czarnym Borze

Adres do korespondencji:
Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego
Małgorzata Anisimowicz
ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Dane teleadresowe Sądu nadzorującego postępowanie
Sąd Rejonowy
Wydział VI Gospodarczy
ul. Słowackiego 11
58-300 Wałbrzych

Sekretariat Wydziału
tel. 74 843 04 06 do 09
fax. 74 843 04 09


STAN POSTĘPOWANIA:

1. Postanowienie z dnia 06.11.2017r. o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmujące likwidację majątku.

Postanowienie z dnia 06.11.2017r.

2. Ogłoszenie w MSiG z dnia 24 listopada 2017 ws. ogłoszenia upadłości

Ogłoszenie z dnia 24.11.2017r.

3. Ogłoszenie w MSiG z dnia 23 kwietnia 2018 w przedmiocie sporządzenia listy wierzytelności.

Ogłoszenie z dnia 23.04.2018r.

4. Ogłoszenie w MSiG z dnia 25 maja 2018 w przedmiocie sporządzenia uzupełniającej listy wierzytelności.

Ogłoszenie z dnia 25.05.2018r.

5. Postanowienie z dnia 16.05.2018 r. w przedmiocie zatwierdzenia listy wierzytelności

Postanowienie z dnia 16.05.2018r.

6. Postanowienie z dnia 21.06.2018 r. w przedmiocie zatwierdzenia uzupełniającej listy wierzytelności

Postanowienie z dnia 21.06.2018r.

Małgorzata Anisimowicz

Realizując poszczególne projekty, korzystając z posiadanego przygotowania zawodowego i doświadczenia łączymy usługi doradcze z działalnością zarządzczą często jako menadżera kryzysowego.

Dane adresowe

ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Tel: +48 75 648 28 02

E-Mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl
Web: http://www.kancelaria-syndyka.pl

Copyright 2014 Kancelaria Syndyka