Zadzwoń: +48 75 648 28 02 - E-mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl

Zofia Szymaniak w upadłości konsumenckiej

Zofia Szymaniak w upadłości konsumenckiej
zamieszkała w Wierzchosławicach

Adres do korespondencji:
Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego
Małgorzata Anisimowicz
ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Dane teleadresowe Sądu nadzorującego postępowanie:
Sąd Rejonowy
Wydział V Gospodarczy
ul. Bankowa 18
58-500 Jelenia Góra

Sekretariat Wydziału
tel. 75 67 12 904
e-mail: srjg.gospodraczy@jelenia-gora.sr.gov.pl


STAN POSTĘPOWANIA:

1. Postanowienie z dnia 20.11.2018 r. w przedmiocie ogłoszenia upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmujące likwidację majątku.

Postanowienie z dnia 20.11.2018r

2. Ogłoszenie w MSiG z dnia 02 stycznia 2019 w przedmiocie ogłoszenia upadłości

Ogłoszenie z dnia 02.01.2019r.

3. Ogłoszenie w Gazecie Wrocławskiej z dnia 18 kwietnia 2019 w przedmiocie sporządzenia opisu i oszacowania

Ogłoszenie z dnia 18.04.2019r.

4. Ogłoszenie w MSiG z dnia 03.12.2019 r. w sprawie sporządzenia uzupełniania listy wierzytelności

Ogłoszenie z dnia 03.12.2019 r.

Małgorzata Anisimowicz

Realizując poszczególne projekty, korzystając z posiadanego przygotowania zawodowego i doświadczenia łączymy usługi doradcze z działalnością zarządzczą często jako menadżera kryzysowego.

Dane adresowe

ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Tel: +48 75 648 28 02

E-Mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl
Web: http://www.kancelaria-syndyka.pl

Copyright 2014 Kancelaria Syndyka