Zadzwoń: +48 75 648 28 02 - E-mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl

Zbigniew Woźniak w upadłości konsumenckiej

Dane teleadresowe:
Zbigniew Woźniak w upadłości konsumenckiej
zamieszkały w Świebodzicach

Adres do korespondencji:
Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego
Małgorzata Anisimowicz
ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Dane teleadresowe Sądu nadzorującego postępowanie
Sąd Rejonowy
Wydział VI Gospodarczy
ul. Słowackiego 11
58-300 Wałbrzych

Sekretariat Wydziału
tel. 74 843 04 06 do 09
fax. 74 843 04 09


STAN POSTĘPOWANIA:

1. Postanowienie z dnia 04.07.2016r. o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmujące likwidację majątku.

Postanowienie z dnia 04.07.2016r.

2. Ogłoszenie w MSiG z dnia 26.07.2017 ws sporządzeniu uzupełniającej liście wierzytelności

Ogłoszenie z dnia 26.07.2017r.

3. Postanowienie z dnia 21.08.2017 r. ws zatwierdzenia uzupełniającej listy wierzytelności.

Postanowienie z dnia 21.08.2017r.

4. Ogłoszenie w MSiG z dnia 25.05.2018 r. w przedmiocie sporządzeniu uzupełniającej liście wierzytelności

Ogłoszenie z dnia 25.05.2018r.

5. Postanowienie z dnia 21.06.2018 r. w przedmiocie zatwierdzenia II uzupełniającej listy wierzytelności

Postanowienie z dnia 21.06.2018r.


PRZETARGI:

1. Ogłoszenie z dnia 10.05.2017r. w sprawie sprzedaży nieruchomości (Gazeta Wrocławska).

Ogłoszenie z dnia 10.05.2017r.

2. Ogłoszenie z dnia 17.07.2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości (Gazeta Wrocławska)

Ogłoszenie z dnia 17.07.2017r.

3. Ogłoszenie z dnia 27.09.2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości (Gazeta Wrocławska)

Ogłoszenie z dnia 27.09.2017r.

4. Ogłoszenie z dnia 08.11.2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości (Gazeta Wrocławska)

Ogłoszenie z dnia 08.11.2017r.

5. Ogłoszenie z dnia 11.12.2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości (Gazeta Wrocławska)

Ogłoszenie z dnia 11.12.2017r.

6. Ogłoszenie z dnia 31.01.2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości (Gazeta Wrocławska)

Ogłoszenie z dnia 31.01.2018r.

7. Ogłoszenie z dnia 14.03.2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości (Gazeta Wrocławska)

Ogłoszenie z dnia 14.03.2018r.

8. Ogłoszenie z dnia 12.04.2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości (Gazeta Wrocławska)

Ogłoszenie z dnia 12.04.2018r.

9. Ogłoszenie z dnia 11.06.2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości (Gazeta Wrocławska)

Ogłoszenie z dnia 11.06.2018r.

10. Ogłoszenie z dnia 31.10.2019 r. w sprawie sporządzenia ostatecznego planu podziału

Ogłoszenie z dnia 31.10.2019r.

Małgorzata Anisimowicz

Realizując poszczególne projekty, korzystając z posiadanego przygotowania zawodowego i doświadczenia łączymy usługi doradcze z działalnością zarządzczą często jako menadżera kryzysowego.

Dane adresowe

ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Tel: +48 75 648 28 02

E-Mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl
Web: http://www.kancelaria-syndyka.pl

Copyright 2014 Kancelaria Syndyka