Zadzwoń: +48 75 648 28 02 - E-mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl

Sylwia Wijaszka w upadłości konsumenckiej

Dane teleadresowe:
Sylwia Wijaszka w upadłości konsumenckiej
zamieszkała w Karpaczu

Adres do korespondencji:
Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego
Małgorzata Anisimowicz
ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Dane teleadresowe Sądu nadzorującego postępowanie
Sąd Rejonowy
Wydział V Gospodarczy
ul. Bankowa 18
58-500 Jelenia Góra

Sekretariat Wydziału
tel. 75 67 12 904
e-mail: srjg.gospodraczy@jelenia-gora.sr.gov.pl

STAN POSTĘPOWANIA:

1. Postanowienie z dnia 19.05.2016r. o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmujące likwidację majątku.

Postanowienie z dnia 19.05.2016r.

2. Ogłoszenie z dnia 31.05.2016r. ws. ogłoszenia upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Ogłoszenie z dnia 31.05.2016r.

3. Ogłoszenie z dnia 18.06.2018r. w przedmiocie sporządzenia listy wierzytelności oraz uzupełniającej listy wierzytelności.

Ogłoszenie z dnia 18.06.2016r.

4. Ogłoszenie w MSiG nr 101 (5740) z dnia 27.05.2019 r. w przedmiocie ustalenia planu spłat w postępowaniu upadłościowym

Ogłoszenie z dnia 27.05.2019r.

Małgorzata Anisimowicz

Realizując poszczególne projekty, korzystając z posiadanego przygotowania zawodowego i doświadczenia łączymy usługi doradcze z działalnością zarządzczą często jako menadżera kryzysowego.

Dane adresowe

ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Tel: +48 75 648 28 02

E-Mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl
Web: http://www.kancelaria-syndyka.pl

Copyright 2014 Kancelaria Syndyka