Zadzwoń: +48 75 648 28 02 - E-mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl

Sylwia Adamowicz w upadłości konsumenckiej

Dane teleadresowe
Sylwia Adamowicz w upadłości konsumenckiej
zamieszkała w Chościszowicach

Adres do korespondencji
Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego
Małgorzata Anisimowicz
ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Dane teleadresowe Sądu nadzorującego postępowanie
Sąd Rejonowy
Wydział V Gospodarczy
ul. Bankowa 18
58-500 Jelenia Góra

Sekretariat Wydziału
tel. 75 67 12 904
e-mail: srjg.gospodraczy@jelenia-gora.sr.gov.pl


STAN POSTĘPOWANIA:

1. Postanowienie z dnia 07.07.2015r. o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmujące likwidację majątku.

Postanowienie z dnia 07.07.2015r.

2. Ogłoszenie o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 15.07.2015r.

Ogłoszenie z dnia 15.07.2015r

3. Ogłoszenie ws. sporządzenia listy wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 28.01.2016r.

Ogłoszenie z dnia 28.01.2016r.

4. Ogłoszenie ws. sprzedaży ruchomości w Gazecie Wrocławskiej z dnia 08.02.2016r.

Ogłoszenie z dnia 08.02.2016r.

5. Ogłoszenie ws. sporządzenia opisu i oszacowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 22.02.2016r.

Ogłoszenie z dnia 22.02.2016r.

6. Ogłoszenie ws. sprzedaży nieruchomości w Gazecie Wrocławskiej z dnia 20.04.2016r.

Ogłoszenie z dnia 20.04.2016r.

7. Ogłoszenie ws. zmiany sędziego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 28.04.2016r.

Ogłoszenie z dnia 28.04.2016r.

8. Ogłoszenie ws. złożenia ostatecznego planu podziału funduszy masy upadłości z dnia 09.01.2017r.

Ogłoszenie z dnia 09.01.2017r.

9. Postanowienie z dnia 11.01.2018 r. o zakończeniu postępowania upadłościowego.

Postanowienie z dnia 11.01.2018r.

10. Ogłoszenie w MSiG z dnia 27 marca 2018 r. w przedmiocie zakończenia postępowania.

Ogłoszenie z dnia 27.03.2018r.

Małgorzata Anisimowicz

Realizując poszczególne projekty, korzystając z posiadanego przygotowania zawodowego i doświadczenia łączymy usługi doradcze z działalnością zarządzczą często jako menadżera kryzysowego.

Dane adresowe

ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Tel: +48 75 648 28 02

E-Mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl
Web: http://www.kancelaria-syndyka.pl

Copyright 2014 Kancelaria Syndyka