Zadzwoń: +48 75 648 28 02 - E-mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl

Renata Bednarczuk w upadłości konsumenckiej

Renata Bednarczuk w upadłości konsumenckiej
Zamieszkała w Bystrzycy Kłodzkiej

Adres do korespondencji:
Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego
Małgorzata Anisimowicz
ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Dane teleadresowe Sądu nadzorującego postępowanie
Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
Wydział VI Gospodarczy
ul. Słowackiego 11
58-300 Wałbrzych

Sekretariat Wydziału
tel. 74 843 04 06 do 09
fax. 74 843 04 09


STAN POSTĘPOWANIA:

1. Postanowienie z dnia 09.07.2018 r. w przedmiocie ogłoszenia upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmujące likwidację majątku.

Postanowienie z dnia 09.07.2018r.

2. Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 30.07.2018 r. w przedmiocie ogłoszenia upadłości Renaty Bednarczuk

Ogłoszenie z dnia 30.07.2018r.

3. Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 01.10.2018 r. w przedmiocie zawiadomienia o sporządzeniu listy wierzytelności.

Ogłoszenie z dnia 01.10.2018r.

4. Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 215 (5603) z dnia 06.11.2018 r. o sporządzeniu i przekazaniu do akt opisu i oszacowania majątku dłużnika.

Ogłoszenie z dnia 06.11.2018r.

5. Postanowienie z dnia 05.11.2018 r. w przedmiocie zatwierdzenia listy wierzytelności.

Postanowienie z dnia 05.11.2018r.

6. Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 111 (5750) z dnia 10.06.2019 r. w przedmiocie sporządzenia uzupełniającej listy wierzytelności

Ogłoszenie z dnia 10.06.2019r.

7. Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 130 (5769) z dnia 08.07.2019 r. w przedmiocie sporządzenia II uzupełniającej listy wierzytelności

Ogłoszenie z dnia 08.07.2019r.

8. Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 179 (5818) z dnia 16.09.2019 r. w przedmiocie sporządzenia I uzupełniającej listy wierzytelności Jana Bednarczuk

Ogłoszenie z dnia 16.09.2019 r.

9. Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 182 (5818) z dnia 19.09.2019 r. w przedmiocie sporządzenia listy wierzytelności Jana Bednarczuk

Ogłoszenie z dnia 19.09.2019 r.

Małgorzata Anisimowicz

Realizując poszczególne projekty, korzystając z posiadanego przygotowania zawodowego i doświadczenia łączymy usługi doradcze z działalnością zarządzczą często jako menadżera kryzysowego.

Dane adresowe

ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Tel: +48 75 648 28 02

E-Mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl
Web: http://www.kancelaria-syndyka.pl

Copyright 2014 Kancelaria Syndyka