Zadzwoń: +48 75 648 28 02 - E-mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl

Samochód osobowy marki Renault Espace rok produkcji 2009

Syndyk masy upadłości Agnieszki Darii Ciosmak oferuje do sprzedaży pojazd w postaci samochodu osobowego marki Renault Espace, rok. prod.2009, nr VIN VF1JK04A641988078, nr rej. MN CQ22, zarejestrowany w Niemczech z opłaconym ubezpieczeniem w Niemczech oraz przeglądem do czerwca 2022 r. Typ paliwa diesel, skrzynia biegów ręczna, typ Van/bus, pakiet ekologiczny 4 (zielony), kolor czerwony

Cena wywoławcza: 10.000,00 zł

I. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU

1. Złożenie oferty przetargowej na adres mailowy: beata.s@kancelaria-syndyka.pl lub złożenie oferty w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Małgorzaty Anisimowicz w 58-500 Jeleniej Górze, ul. Klonowica 2/5b osobiście lub przesyłką z zastrzeżeniem, iż datą dostarczenia oferty jest data złożenia oferty przez listonosza, kuriera lub innej osoby uprawnionej do doręczenia przesyłki w miejscu składania ofert z dopiskiem Przetarg samochód osobowy_ V GUp 109/20, do oferty należy dołączyć potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Termin składania ofert do 28 maja 2021 r. do godziny 15:00. Oferty złożone po terminie nie uczestniczą w postępowaniu przetargowym prowadzonym na niniejszych warunkach.

II. Oferty powinny zawierać:
a) datę sporządzenia oferty,
b) imię i nazwisko Oferenta, status prawny, adres wraz z numerem kontaktowym,
c) zaoferowaną cenę nabycia, nie niższą od ceny wywoławczej, z podaniem sposobu i terminu jej zapłaty,
d) wskazane rachunku bankowego, na które ma być zwrócona kwota wadium wobec niewybrania oferty danego Oferenta,
e) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,
f) oświadczenie o świadomości skutków sprzedaży składników Masy upadłości w postępowaniu upadłościowym,
g) oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży ruchomości,
h) oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i zrozumieniu sposobu informowania przez Syndyka masy upadłości o ewentualnym postępowaniu aukcyjnym,
i) w przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika, odpis udzielonego pełnomocnictwa.
j) Oświadczenie o zgodzie na komunikację drogą mailową na adres.
k) Oferta oraz oświadczenia winny być podpisane przez oferenta.
l) potwierdzenie wpłaty wadium

Małgorzata Anisimowicz

Realizując poszczególne projekty, korzystając z posiadanego przygotowania zawodowego i doświadczenia łączymy usługi doradcze z działalnością zarządzczą często jako menadżera kryzysowego.

Dane adresowe

ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Tel: +48 75 648 28 02

E-Mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl
Web: http://www.kancelaria-syndyka.pl

Copyright 2014 Kancelaria Syndyka