Zadzwoń: +48 75 648 28 02 - E-mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl

Hotel LAS Piechowice w Szklarskiej Porębie

OBWIESZCZENIE

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym wszczętym wobec dłużnika Eugeniusza Zielenkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą:

1) Hotel „Las Piechowice” Eugeniusz Zielenkiewicz w upadłości likwidacyjnej,

2) Przedsiębiorstwo Turystyczno-Handlowe „Las” Eugeniusz Zielenkiewicz w Piechowicach w upadłości likwidacyjnej,

oferuje do sprzedaży przedsiębiorstwo, w skład którego wchodzą składniki wskazane w pkt-e I poniżej

za cenę 31.700.000,00

(słownie: trzydzieści jeden milionów siedemset tysięcy) złotych,

powiększoną o wartość:

  • 1. Ceny zapasów i towarów, która ustalona będzie na dzień sprzedaży, według wartości księgowej;

  • 2. Ceny nakładów inwestycyjnych, przez które rozumie się kwoty wydatkowane przez Syndyka po dacie ogłoszenia upadłości na ulepszenia i modernizacje, która ustalona będzie na dzień sprzedaży, według wartości księgowej;

  • 3. Ceny nakładów przez które rozumie się kwoty wydatkowane przez Syndyka po dacie ogłoszenia upadłości na zakup ruchomości, która ustalona będzie na dzień sprzedaży jako suma wartości rynkowej poszczególnych ruchomości.


I. W skład przedsiębiorstwa wchodzą:
1. nieruchomość gruntowa zabudowana zespołem hotelowo-przemysłowym, położona w Piechowicach przy ul. Turystyczna 8, działka nr 224 obręb ewidencyjny 0006 Piechowice 6 objęta księgą wieczystą numer JG1J/00021805/4;

2. nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Piechowicach przy ul. Turystyczna 8, działka nr 223/3 obręb ewidencyjny 0006 Piechowice 6 objęta księgą wieczystą numer JGJ/00082288/8;

3. Ruchomości:
a) Wyposażenie hotelu, maszyny i urządzenie techniczne, umożliwiające prowadzenie działalności w dotychczasowy profilu
b) Zapasy, towary.

Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się po uprzednim kontakcie z Kancelarią Syndyka Małgorzaty Anisimowicz.

Kontakt:
Kancelaria Syndyka
Jelenia Góra
ul. Klonowica 2 lok. 5b,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00,
mail: m.anisimowicz@kancelaria-syndyka.pl,
telefon 75 64 82 802.


Öffentliche Bekanntmachung über Insolvenzverkauf

Als Insolvenzverwalter im Insolvenzverfahren des Gewerbebetreibenden Schuldners Eugeniusz Zielenkiewicz, welcher sein Gewerbe unter den nachstehenden Firmennahmen betreibt:

1) Hotel „Las Piechowice“ Eugeniusz Zielenkiewicz im Konkurs,

2) Handels u. Touristisches Unternehmen „Las” Eugeniusz Zielenkiewicz in Piechowice im Konkurs,

gebe ich hiermit das in Punkt 1) genannte Unternehmen zum Verkauf frei. Der Verkaufspreis des in Punkt 1) genannten Unternehmens wird

festgelegt auf 31.700.000,00 PLN

(einunddreißig Millionen und siebenhunderttausend Polnische Zlotys) (zirka 8,8 Millionen EURO).

Der Verkaufspreis wird erhöht um den Wert von:

1. Vorräten und Wahren. Wert wird zum Tag des Verkaufes bestimmt, nach Buchwert.

2. Kapitalaufwendungen die vom Insolvenzverwalter nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens aufgebracht worden sind auf Verbesserungen und Modernisierung des Verkaufsgegenstandes. Wert wird zum Tag des Verkaufes bestimmt, nach Buchwert.

3. Aufwendungen auf Kauf von beweglichen Gegenständen, die vom Insolvenzverwalter nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens aufgebracht worden sind. Wert wird zum Tag des Verkaufes bestimmt, als Summe des Marktwertes der Gegenstände.

Das zum Verkauf angebotene Unternehmen besteht wie folgt aus:
1. Grundstück - bebaut durch Hotel u. Industrie Komplex.
Standort des Grundstückes ist Piechowice (POLEN), Turystyczna Straße, Hausnummer 8, Grundstück nr 224, Katasterbezirk 0006 Piechowice, Grundbuch Nummer JG1J/00021805/4.

2. Grundstück - bebaut.
Standort des Grundstückes ist Piechowice (POLEN), Turystyczna Straße, Hausnummer 8, Grundstück nr 223, Katasterbezirk 0006 Piechowice, Grundbuch Nummer JGJ/00082288/8.

3. Beweglichen Gegenständen:
a. Hoteleinrichtung, Maschinen und andere technische Anlagen, die zum Betrieb des Hotels dienen,
b. Vorräten und Wahren.

Mit dem Verkaufsgegenstand kann man sich nach voriger Terminabsprache mit dem Insolvenzverwalter Małgorzata Anisimowicz Bekanntmachen.

Kontaktdaten:
Kanzlei des Insolvenzverwalters in Jelenia Góra (POLEN),
Klonowica Straße Nummer 2/5b,
Montag bis Freitag, Geschäftszeiten 8:00 bis 15:00 Uhr;
E-Mail: m.anisimowicz@kancelaria-syndyka.pl,
Telefonnummer +48 75 64 82 802.

Do pobrania:
Operat szacunkowy: Kliknij tutaj
Regulamin przetargów: Kliknij tutaj

Małgorzata Anisimowicz

Realizując poszczególne projekty, korzystając z posiadanego przygotowania zawodowego i doświadczenia łączymy usługi doradcze z działalnością zarządzczą często jako menadżera kryzysowego.

Dane adresowe

ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Tel: +48 75 648 28 02

E-Mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl
Web: http://www.kancelaria-syndyka.pl

Copyright 2014 Kancelaria Syndyka