Zadzwoń: +48 75 648 28 02 - E-mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl
Prezydent RP w dniu 09 czerwca 2015 roku podpisał Ustawę Prawo Restrukturyzacyjne.

Nowe przepisy umiejętnie stosowane pozwolą uratować wiele przedsiębiorstw zagrożonych kryzysem.


Dla zapewnienie specjalistycznej obsługi tychże szczególnych i różnorakich postępowań restrukturyzacyjnych współpracujemy z:
PMR Restrukturyzacje S.A. »

Doradcy Restrukturyzacji PMR przygotowują analizy i awaryjne procedury restrukturyzacyjne, by w pełni zabezpieczyć firmę na wypadek kryzysów.
Stworzenie zawczasu „systemy szybkiego reagowania”, uchroniło już wiele firm przed negatywnymi konsekwencjami prawnymi i ekonomicznymi.

Wynikają one między innymi z nieznajomości skutków zastosowania procedur restrukturyzacyjnych lub upadłościowych (np. bezskuteczność czynności między podmiotami powiązanymi w ramach grupy kapitałowej itp.).

Podejście PMR do rozwiązywania problemów klientów opiera się na stosowaniu sprawdzonych procedur restrukturyzacyjnych z jednoczesnym wykorzystaniem modyfikowanych, profilowanych rozwiązań dedykowanych dla danego przedsiębiorstwa w określonej sytuacji ekonomicznej.

Prawo Restrukturyzacyjne daje niezwykle wiele możliwości suplementarnego stosowania procedur. To nie tylko cztery procedury podstawowe. To wiele innych szczególnych rozwiązań „zaszytych” w różnych miejscach ustawy podstawowej ale i w innych przepisach prawa. Dopiero umiejętne połączenie tych wszystkich narzędzi pozwala na maksymalnie efektywne przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa.
Nasze kompetencje:


Branże, w których działamyMałgorzata Anisimowicz

Realizując poszczególne projekty, korzystając z posiadanego przygotowania zawodowego i doświadczenia łączymy usługi doradcze z działalnością zarządzczą często jako menadżera kryzysowego.

Dane adresowe

ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Tel: +48 75 648 28 02

E-Mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl
Web: http://www.kancelaria-syndyka.pl

Copyright 2014 Kancelaria Syndyka