Zadzwoń: +48 75 648 28 02 - E-mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl

Kategorie ofert:

Sprzedaż wierzytelności w postępowaniu Mariusza Burdzy w upadłości »Sprzedaż wierzytelności przysługującej od: Edyty Pawlus o nominale 215 930,00 zł (słownie dwieście piętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści złot...
Hotel LAS Piechowice w Szklarskiej Porębie » OBWIESZCZENIE Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym wszczętym wobec dłużnika Eugeniusza Zielenkiewicza prowadzącego działa...

Małgorzata Anisimowicz

Realizując poszczególne projekty, korzystając z posiadanego przygotowania zawodowego i doświadczenia łączymy usługi doradcze z działalnością zarządzczą często jako menadżera kryzysowego.

Dane adresowe

ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Tel: +48 75 648 28 02

E-Mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl
Web: http://www.kancelaria-syndyka.pl

Copyright 2014 Kancelaria Syndyka