Zadzwoń: +48 75 648 28 02 - E-mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl

Mariusz Szponarski w upadłości konsumenckiej

Dane teleadresowe
Mariusz Szponarski w upadłości konsumenckiej
zamieszkały we Wrocławiu

Adres do korespondencji
Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego
Małgorzata Anisimowicz
ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Dane teleadresowe Sądu nadzorującego postępowanie
Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu
VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław

Sekretariat Wydziału
tel. 71 74 89 240
fax. 71 74 89 241

e-mail: viiiIgospodarczy@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl

STAN POSTĘPOWANIA:

1. Postanowienie z dnia 25.08.2016r. o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmujące likwidację majątku.

Postanowienie z dnia 25.08.2016r.

2. Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ws. ogłoszenia upadłości i możliwości zgłoszenia wierzytelności

Ogłoszenie z dnia 05.09.2016r.

3. Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ws. sporządzenia listy wierzytelności

Ogłoszenie z dnia 07.02.2017r.

4. Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 28.08.2017 r. ws sporządzenia uzupełniającej listy wierzytelności.

Ogłoszenie z dnia 28.08.2017r.

5. Ogłoszenie w Monitorze Sadowym i Gospodarczym z dnia 02.01.2019 r. ws umorzenia zobowiązań

Ogłoszenie z dnia 01.02.2019r.

Małgorzata Anisimowicz

Realizując poszczególne projekty, korzystając z posiadanego przygotowania zawodowego i doświadczenia łączymy usługi doradcze z działalnością zarządzczą często jako menadżera kryzysowego.

Dane adresowe

ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Tel: +48 75 648 28 02

E-Mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl
Web: http://www.kancelaria-syndyka.pl

Copyright 2014 Kancelaria Syndyka