Zadzwoń: +48 75 648 28 02 - E-mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl

Mariusz Burdzy w upadłości konsumenckiej

Mariusz Burdzy w upadłości konsumenckiej
zamieszkały w miejscowości Gromadka

Adres do korespondencji:
Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego
Małgorzata Anisimowicz
ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Dane teleadresowe Sądu nadzorującego postępowanie:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wydział V Gospodarczy
ul. Bankowa 18

58-500 Jelenia Góra

Sekretariat Wydziału:
tel. 75 67 12 904
e-mail: srjg.gospodraczy@jelenia-gora.sr.gov.pl


STAN POSTĘPOWANIA:

1. Postanowienie z dnia 09.02.2021 r. w przedmiocie ogłoszenia upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmujące likwidację majątku

Postanowienie z dnia 09.02.2021 r.

2. Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 41 (6186) z dnia 02.03.2021 r. w przedmiocie ogłoszenia upadłości

Ogłoszenie z dnia 02.03.2021 r.

Małgorzata Anisimowicz

Realizując poszczególne projekty, korzystając z posiadanego przygotowania zawodowego i doświadczenia łączymy usługi doradcze z działalnością zarządzczą często jako menadżera kryzysowego.

Dane adresowe

ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Tel: +48 75 648 28 02

E-Mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl
Web: http://www.kancelaria-syndyka.pl

Copyright 2014 Kancelaria Syndyka