Zadzwoń: +48 75 648 28 02 - E-mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl

Mariola Jadwiga Szeligowska w upadłości konsumenckiej

Dane teleadresowe
Mariola Jadwiga Szeligowska w upadłości konsumenckiej
zamieszkała w Jeleniej Górze

Adres do korespondencji
Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego
Małgorzata Anisimowicz
ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Dane teleadresowe Sądu nadzorującego postępowanie
Sąd Rejonowy
Wydział V Gospodarczy
ul. Bankowa 18
58-500 Jelenia Góra

Sekretariat Wydziału
tel. 75 67 12 904
e-mail: srjg.gospodraczy@jelenia-gora.sr.gov.pl


STAN POSTĘPOWANIA:

1. Postanowienie z dnia 07.04.2016r. o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmujące likwidację majątku.

Postanowienie z dnia 07.04.2016r.

2. Ogłoszenie z dnia 15.04.2016r. ws. ogłoszenia upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Ogłoszenie z dnia 15.04.2016r.

3. Ogłoszenie z dnia 19.09.2016r. ws. ukończenia operatu sacunkowego w Gazecie Wrocławskiej

Ogłoszenie z dnia 19.09.2016r.

4. Ogłoszenie z dnia 12.01.2017r. ws. sporządzenia listy wierzytelności

Ogłoszenie z dnia 12.01.2017r.

5. Postanowienie z dnia 11.04.2017 r. o zatwierdzeniu listy wierzytelności

Postanowienie z dnia 11.04.2017r.

6. Ogłoszenie w MSiG z dnia 04 lipca 2017r. ws. sporządzenia listy wierzytelności

Ogłoszenie z dnia 04.07.2017r.

7. Postanowienie z dnia 31.10.2017 r. o zatwierdzeniu uzupełniającej listy wierzytelności.

Postanowienie z dnia 31.10.2017r.

8. Ogłoszenie w MSiG z dnia 09 kwiecień 2019 r. w przedmiocie przedłożenia ostatecznego planu podziału

Ogłoszenie z dnia 09.04.2019r.


PRZETARGI:

1. Ogłoszenie z dnia 10.05.2017 r. w sprawie sprzedazy nieruchomości (Gazeta Wrocławska)

Ogłoszenie z dnia 10.05.2017r.

2. Ogłoszenie z dnia 17.07.2017r. w sprawie sprzedaży nieruchomości (Gazeta Wrocławska)

Ogłoszenie z dnia 17.07.2017r.

3. Ogłoszenie z dnia 27.09.2017r. w sprawie sprzedaży nieruchomości (Gazeta Wrocławska)

Ogłoszenie z dnia 27.09.2017r.

4. Ogłoszenie z dnia 27.09.2017r. w sprawie sprzedaży nieruchomości (Głos Wielkopolski)

Ogłoszenie z dnia 27.09.2017r.

5. Ogłoszenie z dnia 20.11.2017r. w sprawie sprzedaży nieruchomości (Gazeta Wrocławska)

Ogłoszenie z dnia 20.11.2017r.

6. Ogłoszenie z dnia 10.01.2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości (Gazeta Wrocławska)

Ogłoszenie z dnia 10.01.2018r.

7. Ogłoszenie z dnia 15.02.2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości (Gazeta Wrocławska)

Ogłoszenie z dnia 15.02.2018r.

Małgorzata Anisimowicz

Realizując poszczególne projekty, korzystając z posiadanego przygotowania zawodowego i doświadczenia łączymy usługi doradcze z działalnością zarządzczą często jako menadżera kryzysowego.

Dane adresowe

ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Tel: +48 75 648 28 02

E-Mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl
Web: http://www.kancelaria-syndyka.pl

Copyright 2014 Kancelaria Syndyka