Zadzwoń: +48 75 648 28 02 - E-mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl

Marian Krawcewicz w upadłości konsumenckiej

Marian Krawcewicz w upadłości konsumenckiej
Zamieszkały w Jeleniej Górze

Adres do korespondencji:
Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego
Małgorzata Anisimowicz
ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Dane teleadresowe Sądu nadzorującego postępowanie
Sąd Rejonowy
Wydział V Gospodarczy
ul. Bankowa 18
58-500 Jelenia Góra

Sekretariat Wydziału
tel. 75 67 12 904
e-mail: srjg.gospodraczy@jelenia-gora.sr.gov.pl


STAN POSTĘPOWANIA:

1. Postanowienie z dnia 26.02.2018 r. w przedmiocie ogłoszenia upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmujące likwidację majątku.

Postanowienie z dnia 26.02.2018r.

2. Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 56 z dnia 20 marca 2018 r. w przedmiocie ogłoszenia upadłości.

Ogłoszenie z dnia 20.03.2018r.

3. Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 143 z dnia 25 lipca 2018 r. w przedmiocie sporządzenia listy wierzytelności

Ogłoszenie z dnia 25.07.2018r.

4. Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 179 (5818) z dnia 16.09.2019 r. w przedmiocie sporządzenia uzupełnienia listy wierzytelności

Ogłoszenie z dnia 16.09.2019 r.

Małgorzata Anisimowicz

Realizując poszczególne projekty, korzystając z posiadanego przygotowania zawodowego i doświadczenia łączymy usługi doradcze z działalnością zarządzczą często jako menadżera kryzysowego.

Dane adresowe

ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Tel: +48 75 648 28 02

E-Mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl
Web: http://www.kancelaria-syndyka.pl

Copyright 2014 Kancelaria Syndyka