Zadzwoń: +48 75 648 28 02 - E-mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl

Małgorzata Faryńska w upadłości konsumenckiej

Dane teleadresowe:
Małgorzata Faryńska w upadłości konsumenckiej
zamieszkała w Burkatowie

Adres do korespondencji:
Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego
Małgorzata Anisimowicz
ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Dane teleadresowe Sądu nadzorującego postępowanie
Sąd Rejonowy
Wydział VI Gospodarczy
ul. Słowackiego 11
58-300 Wałbrzych

Sekretariat Wydziału
tel. 74 843 04 06 do 09
fax. 74 843 04 09


STAN POSTĘPOWANIA:

1. Postanowienie z dnia 20.02.2017r. o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmujące likwidację majątku.

Postanowienie z dnia 20.02.2017r.

2. Ogłoszenie z dnia 01.03.2017r. ws. ogłoszenia upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Ogłoszenie z dnia 01.03.2017r.

3. Ogłoszenie z dnia 21.09.2017r. ws sporządzenia listy wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Ogłoszenie z dnia 21.09.2017r.

4. Postanowienie z dnia 20.10.2017 r. o zatwierdzeniu listy wierzytelności

Postanowienie z dnia 20.10.2017r.

5. Postanowienie z dnia 26 lipca 2018 r. w przedmiocie zatwierdzenia oddzielnego planu podziału sum uzyskanych ze sprzedaży.

Postanowienie z dnia 26.07.2018r.


PRZETARGI:

1. Ogłoszenie z dnia 31.01.2018 r. w Gazecie Wrocławskiej

Ogłoszenie z dnia 31.01.2018r.

Małgorzata Anisimowicz

Realizując poszczególne projekty, korzystając z posiadanego przygotowania zawodowego i doświadczenia łączymy usługi doradcze z działalnością zarządzczą często jako menadżera kryzysowego.

Dane adresowe

ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Tel: +48 75 648 28 02

E-Mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl
Web: http://www.kancelaria-syndyka.pl

Copyright 2014 Kancelaria Syndyka