Zadzwoń: +48 75 648 28 02 - E-mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl

Małgorzata Czarnocka w upadłości konsumenckiej

Dane teleadresowe:
Małgorzata Czarnocka w upadłości konsumenckiej
zamieszkała w Kudowie Zdrój

Adres do korespondencji:
Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego
Małgorzata Anisimowicz
ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Dane teleadresowe Sądu nadzorującego postępowanie
Sąd Rejonowy
Wydział VI Gospodarczy
ul. Słowackiego 11
58-300 Wałbrzych

Sekretariat Wydziału
tel. 74 843 04 06 do 09
fax. 74 843 04 09


STAN POSTĘPOWANIA:

1. Postanowienie z dnia 31.05.2016r. o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmujące likwidację majątku.

Postanowienie z dnia 31.05.2016r.

2. Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 28.06.2016r. ws. upadłości

Ogłoszenie z dnia 28.06.2016r.

3. Ogłoszenie w MSiG z dnia 24.07.2017 ws sporządzeniu listy wierzytelności

Ogłoszenie z dnia 24.07.2017r.

4. Postanowienie z dnia 21.08.2017 r. ws zatwierdzenia listy wierzytelności

Postanowienie z dnia 21.08.2017r.

5. Ogłoszenie w MSiG z dnia 25.05.2018 ws sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności

Ogłoszenie z dnia 25.05.2018r.

6. Postanowienie z dnia 15.06.2018 r. ws zatwierdzenia uzupełniającej listy wierzytelności

Ogłoszenie z dnia 15.06.2018r.

Małgorzata Anisimowicz

Realizując poszczególne projekty, korzystając z posiadanego przygotowania zawodowego i doświadczenia łączymy usługi doradcze z działalnością zarządzczą często jako menadżera kryzysowego.

Dane adresowe

ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Tel: +48 75 648 28 02

E-Mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl
Web: http://www.kancelaria-syndyka.pl

Copyright 2014 Kancelaria Syndyka