Zadzwoń: +48 75 648 28 02 - E-mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl

Łukasz Biernatek w upadłości konsumenckiej

Łukasz Biernatek w upadłości konsumenckiej
zamieszkały w miejscowości Złotoryja

Adres do korespondencji:
Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego
Małgorzata Anisimowicz
ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Dane teleadresowe Sądu nadzorującego postępowanie:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wydział V Gospodarczy
ul. Złotoryjska 19
59-220 Legnica

Sekretariat Wydziału:
tel.(76) 754 47 85
fax.(76) 754 47 89


STAN POSTĘPOWANIA:

1. Postanowienie z dnia 21.11.2019 r. w przedmiocie ogłoszenia upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmujące likwidację majątku.

Postanowienie z dnia 21.11.2019 r.

2. Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 241 z dnia 13.12.2019 r. w przedmiocie ogłoszenia upadłości.

Ogłoszenie z dnia 13.12.2019 r.

3. Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 78 (5968) z dnia 22.04.2020 r. w sprawie sporządzenia listy wierzytelności

Ogłoszenie z dnia 22.04.2020r.

Małgorzata Anisimowicz

Realizując poszczególne projekty, korzystając z posiadanego przygotowania zawodowego i doświadczenia łączymy usługi doradcze z działalnością zarządzczą często jako menadżera kryzysowego.

Dane adresowe

ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Tel: +48 75 648 28 02

E-Mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl
Web: http://www.kancelaria-syndyka.pl

Copyright 2014 Kancelaria Syndyka