Zadzwoń: +48 75 648 28 02 - E-mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl

Krzysztof Kazimierski w upadłości konsumenckiej

Krzysztof Kazimierski w upadłości konsumenckiej
Zamieszkały w Głogowie

Adres do korespondencji:
Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego
Małgorzata Anisimowicz
ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Dane teleadresowe Sądu nadzorującego postępowanie
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wydział V Gospodarczy
ul. Złotoryjska
59-220 Legnica

Sekretariat Wydziału
tel. 76 75 44 785
e-mail: srjg.gospodraczy@jelenia-gora.sr.gov.pl


STAN POSTĘPOWANIA:

1. Postanowienie z dnia 06.12.2018 r. w przedmiocie ogłoszenia upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmujące likwidację majątku.

Postanowienie z dnia 06.12.2018r.

2. Ogłoszenie z dnia 31.12.2018 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 251 (5639) w przedmiocie ogłoszenia upadłości

Ogłoszenie z dnia 31.12.2018r.

3. Ogłoszenie z dnia 14.04.2019 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 92 (5731) w przedmiocie sporządzenia listy wierzytelności

Ogłoszenie z dnia 14.04.2019r.

4. Postanowienie z dnia 30.04.2019 r. w przedmiocie zatwierdzenia listy wierzytelności

Postanowienie z dnia 30.04.2019r.

Małgorzata Anisimowicz

Realizując poszczególne projekty, korzystając z posiadanego przygotowania zawodowego i doświadczenia łączymy usługi doradcze z działalnością zarządzczą często jako menadżera kryzysowego.

Dane adresowe

ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Tel: +48 75 648 28 02

E-Mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl
Web: http://www.kancelaria-syndyka.pl

Copyright 2014 Kancelaria Syndyka