Zadzwoń: +48 75 648 28 02 - E-mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl

KATION sp. z o.o.

KATION sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
ul. Wojewódzka 5d
58-560 Jelenia Góra

Adres do korespondencji
Kancelaria Syndyka
Małgorzata Anisimowicz
ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Dane teleadresowe Sądu nadzorującego postępowanie
Sąd Rejonowy
Wydział V Gospodarczy
ul. Bankowa 18
58-500 Jelenia Góra

Sekretariat Wydziału
tel. 75 67 12 904
e-mail: srjg.gospodraczy@jelenia-gora.sr.gov.pl


STAN POSTĘPOWANIA:


1. Postanowienie z dnia 25 stycznia 2011 r . w sprawie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu.

Postanowienie z dnia 25 stycznia 2011 r .

2. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu.

Ogłoszenie w Gazecie Wrocławskiej z dnia 01.02.2011 r.
Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 08.02.2011 r.

3.Postanowienie z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie zmiany Sędziego-Komisarza w prowadzonym postępowaniu.

Postanowienie z dnia 25 lipca 2011 r.

4. Obwieszczenie w sprawie zmiany Sędziego-Komisarza w prowadzonym postępowaniu.

Ogłoszenie w Gazecie Wrocławskiej z dnia 02.08.2011 r. 
Ogłoszenie w Monitorze Sądowym  i Gospodarczym z dnia 05.08.2011 r.

5. Ogłoszenie w sprawie przekazania Sędziemu-Komisarzowi listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Ogłoszenie w Gazecie Wrocławskiej z dnia 08.08.2011 r. 
Ogłoszenie w Monitorze Sądowym  i Gospodarczym z dnia 12.08.2011 r.

6. Ogłoszenie w sprawie przekazania Sędziemu Komisarzowi I uzupełniającej/dodatkowej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Ogłoszenie w Gazecie Wrocławskiej z dnia 24.11.2011 r.
Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 30.11.2011 r. 

7. Postanowienie z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia listy wierzytelności oraz dodatkowej listy wierzytelności nr 1 w postępowaniu upadłościowym.

Postanowienie z dnia 21 grudnia 2011 r.

8. Postanowienie z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Sędziego-Komisarza w prowadzonym postępowaniu.

Postanowienie z dnia 18 stycznia 2012 r. 

9. Obwieszczenie w sprawie zmiany Sędziego-Komisarza w prowadzonym postępowaniu.

Ogłoszenie w Gazecie Wrocławskiej z dnia 26.01.2012 r.
Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 01.02.2012 r.

10. Postanowienie z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie zmiany Sędziego-Komisarza w prowadzonym postępowaniu.

Postanowienie z dnia 2012.05.16

11. Obwieszczenia w sprawie zmiany Sędziego-Komisarza  w prowadzonym postępowaniu.

Ogłoszenie w Gazecie Wrocławskiej z dnia 23.05.2012 r.
Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 24.05.2012 r. 

12. Postanowienie z dnia 08.06.2012 r. w sprawie zwołania zgromadzenia wierzycieli.

Postanowienie z dnia 2012.06.08

13. Obwieszczenia w sprawie zwołania zgromadzenia wierzycieli.

Ogłoszenie w Gazecie Wrocławskiej z dnia 19.06.2012 r.
Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym  z dnia 21.06.2012 r.

14. Ogłoszenia w sprawie przekazania Sędziemu-Komisarzowi II uzupełniającej/dodatkowej listy wierzytelności w prowadzonym postępowaniu.

Ogłoszenie w Gazecie Wrocławskiej z dnia 02.07.2012 r.
Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 05.07.2012 r.

15. Postanowienie z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia drugiej uzupełniającej listy wierzytelności.

Postanowienie z dnia 31 lipca 2012 r.

16. Postanowienie z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zmiany trybu postępowania na postępowanie upadłościowe poprzez likwidację majątku.

Postanowienie z dnia 10 września 2012 r.

17. Obwieszczenie w sprawie zmiany postępowania na postępowanie upadłościowe poprzez likwidację majątku.

Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 20.09.2012 r. 

18. Ogłoszenia w sprawie przekazania Sędziemu-Komisarzowi III uzupełniającej listy wierzytelności w prowadzonym postępowaniu.

Ogłoszenie w Gazecie Wrocławskiej z dnia 02.09.2013 r.
Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 02.09.2013 r.

19. Postanowienie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia III uzupełniającej listy wierzytelności.

Postanowienie z dnia 29 listopada 2013 r.

20. Ogłoszenie z dnia 16 października 2014 r. w sprawie sporządzenia IV uzupełniającej listy wierzytelności.

Ogłoszenie z dnia 16 października 2014 r. (Gazeta Wrocławska).

21. Postanowienie z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia IV uzupełniającej listy wierzytelności.

Ogłoszenie z dnia 5 grudnia 2014 r.

22. Ogłoszenia w sprawie sporządzenia V uzupełniającej listy wierzytelności.

Ogłoszenie z dnia 15 grudnia 2014 r. (Gazeta Wrocławska)
Ogłoszenie z dnia 18 grudnia 2014 r. (Monitor Sądowy i Gospodarczy)

23. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia planów podziału.

Ogłoszenie z dnia 28 stycznia 2015 r. (Gazeta Wrocławska)

24. Ogłoszenie ws. informacji dot. wyłożenia w Sądzie Rejonowym planu podziału.

Ogłoszenie z dnia 22 listopada 2016 r.

25. Ogłoszenie ws. Zawiadomienia o wyłożeniu Ostatecznego Planu Podziału

Ogłoszenie z dnia 19 maja 2017 r. (Monitor Sądowy i Gospodarczy)

26. Postanowienie z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zakończenia postępowania.

Postanowienie z dnia 4 września 2017 r.

27. Ogłoszenie z dnia 17 października 2017 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w sprawie zakończenia postępowania upadłościowego.

Ogłoszenie z dnia 17 października 2017 r.


PRZETARGI1. Obwieszczenia w sprawie sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego

Ogłoszenie z dnia 2013.05.13
Ogłoszenie z dnia 2013.05.14 

2. Ogłoszenia w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Ogłoszenie z dnia 2013.07.18 (Gazeta Wrocławska)
Ogłoszenie z dnia 2013.08.29 (Gazeta Wrocławska)
Ogłoszenie z dnia 2013.10.24 (Gazeta Wrocławska)
Ogłoszenie z dnia 2013.12.02 (Gazeta Wrocławska)
Ogłoszenie z dnia 2014.02.21 (Gazeta Wrocławska)
Ogłoszenie z dnia 2014.03.17 (Gazeta Wrocławska)
Ogłoszenie z dnia 2014.05.13 (Gazeta Wrocławska)
Ogłoszenie z dnia 2014.06.25 (Gazeta Wrocławska)
Ogłoszenie z dnia 2014.07.31 (Gazeta Wrocławska)

3. Ogłoszenia w sprawie sprzedaży ruchomości.

Ogłoszenie z dnia 2013.07.18 (Gazeta Wrocławska)
Ogłoszenie z dnia 2013.09.23 (Gazeta Wrocławska)
Ogłoszenie z dnia 2013.10.29 (Gazeta Wrocławska)
Ogłoszenie z dnia 2013.11.25 (Gazeta Wrocławska)
Ogłoszenie z dnia 2014.02.13 (Gazeta Wrocławska)
Ogłoszenie z dnia 2014.03.17 (Gazeta Wrocławska)
Ogłoszenie z dnia 2014.03.27 (Gazeta Wrocławska)
Ogłoszenie z dnia 2014.04.22 (Gazeta Wrocławska)
Ogłoszenie z dnia 2014.05.20 (Gazeta Wrocławska)
Ogłoszenie z dnia 2014.06.25 (Gazeta Wrocławska)

Małgorzata Anisimowicz

Realizując poszczególne projekty, korzystając z posiadanego przygotowania zawodowego i doświadczenia łączymy usługi doradcze z działalnością zarządzczą często jako menadżera kryzysowego.

Dane adresowe

ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Tel: +48 75 648 28 02

E-Mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl
Web: http://www.kancelaria-syndyka.pl

Copyright 2014 Kancelaria Syndyka