Zadzwoń: +48 75 648 28 02 - E-mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl

ENELIS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Dane teleadresowe
ENELIS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Ul. Piotra Skargi 2
58 – 500 Jelenia Góra

Adres do korespondencji
Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego
Małgorzata Anisimowicz
ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Dane teleadresowe Sądu nadzorującego postępowanie
Sąd Rejonowy
Wydział V Gospodarczy
ul. Bankowa 18
58-500 Jelenia Góra

Sekretariat Wydziału
tel. 75 67 12 904
e-mail: srjg.gospodraczy@jelenia-gora.sr.gov.pl

STAN POSTĘPOWANIA:

1. Postanowienie z dnia 26.09.2016r. o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku.

Postanowienie z dnia 26.09.2016r.

2. Ogłoszenie z dnia 03.10.2016r. ws. otwarcia potępowania upadłościowego (Gazeta Wrocławska)

Ogłoszenie z dnia 03.10.2016r.

3. Ogłoszenie z dnia 05.10.2016r. ws. otwarcia potępowania upadłościowego (Monitor Sądowy i Gospodarczy)

Ogłoszenie z dnia 05.10.2016r.

4. Ogłoszenie z dnia 23.11.2016r. ws. sprzedaży nieruchomości (Gazeta Wrocławska)

Ogłoszenie z dnia 23.11.2016r.

5. Ogłoszenie w Monitorze Sądowym z dnia 21.04.2017r. ws sporządzenia listy wierzytelności.

Ogłoszenie z dnia 21.04.2017r.

6. Postanowienie z dnia 20 lipca 2017 r. o zatwierdzeniu listy wierzytelności upadłego.

Postanowienie z dnia 20.07.2017r.

7. Postanowienie z dnia 30 grudnia 2017 r. w przedmiocie zatwierdzenia planu podziału.

Postanowienie z dnia 30.12.2017r.

8. Ogłoszenie w Gazecie Wrocławskiej z dnia 25.01.2018 r. w przedmiocie sporządzenia uzupełniającej listy wierzytelności.

Ogłoszenie z dnia 25.01.2018r.

9. Ogłoszenie w Monitorze Sądowym z dnia 30.01.2018 r. w przedmiocie sporządzenia uzupełniającej listy wierzytelności.

Ogłoszenie z dnia 30.01.2018r.

10. Ogłoszenie w Gazecie Wrocławskiej z dnia 22.11.2018 r. w przedmiocie złożenia Ostatecznego Planu Podziału

Ogłoszenie z dnia 22.11.2018r.

11. Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 231 (5619) z dnia 29.11.2018 r. w przedmiocie złożenia Ostatecznego Planu Podziału

Ogłoszenie z dnia 29.11.2018r.

12. Postanowienie z dnia 21.02.2019 r. w przedmiocie stwierdzenia zakończenia postępowania upadłościowego.

Postanowienie z dnia 21.02.2019r.

13. Ogłoszenie w Gazecie Wrocławskiej z dnia 23.05.2019 r. w przedmiocie zakończenia postępowania

Ogłoszenie z dnia 23.05.2019r.

14. Ogłoszenie w MSiG nr 101 (5740) z dnia 27.05.2019 r. w przedmiocie zakończenia postępowania

Ogłoszenie z dnia 27.05.2019r.

Małgorzata Anisimowicz

Realizując poszczególne projekty, korzystając z posiadanego przygotowania zawodowego i doświadczenia łączymy usługi doradcze z działalnością zarządzczą często jako menadżera kryzysowego.

Dane adresowe

ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Tel: +48 75 648 28 02

E-Mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl
Web: http://www.kancelaria-syndyka.pl

Copyright 2014 Kancelaria Syndyka