Zadzwoń: +48 75 648 28 02 - E-mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl

Elżbieta Miklas w upadłości konsumenckiej

Elżbieta Miklas w upadłości konsumenckiej
zamieszkała w Świdnicy

Adres do korespondencji:
Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego
Małgorzata Anisimowicz
ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra


Dane teleadresowe Sądu nadzorującego postępowanie:
Sąd Rejonowy
Wydział VI Gospodarczy
ul. Słowackiego 11
58-300 Wałbrzych

Sekretariat Wydziału:
tel. 74 843 04 06 do 09
fax. 74 843 04 09


STAN POSTĘPOWANIA:

1. Postanowienie z dnia 05.06.2019 r. w przedmiocie ogłoszenia upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmujące likwidację majątku.

Postanowienie z dnia 05.06.2019 r

2. Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 119 (5758) z dnia 21 czerwca 2019 w przedmiocie ogłoszenia upadłości

Ogłoszenie z dnia 21.06.2019r.

3. Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 35 (5925) z dnia 20.02.2020 r. w sprawie sporządzenia listy wierzytelności

Ogłoszenie z dnia 20.02.2019r.

Małgorzata Anisimowicz

Realizując poszczególne projekty, korzystając z posiadanego przygotowania zawodowego i doświadczenia łączymy usługi doradcze z działalnością zarządzczą często jako menadżera kryzysowego.

Dane adresowe

ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Tel: +48 75 648 28 02

E-Mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl
Web: http://www.kancelaria-syndyka.pl

Copyright 2014 Kancelaria Syndyka