Zadzwoń: +48 75 648 28 02 - E-mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl

Edyta Burdzy w upadłości konsumenckiej

Dane teleadresowe
Edyta Burdzy w upadłości konsumenckiej
zamieszkała w Gromadce

Adres do korespondencji
Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego
Małgorzata Anisimowicz
ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Dane teleadresowe Sądu nadzorującego postępowanie
Sąd Rejonowy
Wydział V Gospodarczy
ul. Bankowa 18
58-500 Jelenia Góra

Sekretariat Wydziału
tel. 75 67 12 904
e-mail: srjg.gospodraczy@jelenia-gora.sr.gov.pl


STAN POSTĘPOWANIA:

1. Postanowienie z dnia 28.05.2019 r. o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmujące likwidację majątku.

Postanowienie z dnia 28.05.2019 r.

2. Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 113 (5752) z dnia 12.06.2019 r. w przedmiocie ogłoszenia upadłości

Ogłoszenie z dnia 12.06.2019 r.

3. Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 187 (5826) z dnia 26.09.2019 r. w przedmiocie sporządzenia listy wierzytelności

Ogłoszenie z dnia 26.09.2019 r.

4. Ogłoszenie w Gazecie Wrocławskiej w sprawie sporządzenia opisu i oszacowania z dnia 23.04.2020 r.

Ogłoszenie z dnia 23.04.2020 r.

Małgorzata Anisimowicz

Realizując poszczególne projekty, korzystając z posiadanego przygotowania zawodowego i doświadczenia łączymy usługi doradcze z działalnością zarządzczą często jako menadżera kryzysowego.

Dane adresowe

ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Tel: +48 75 648 28 02

E-Mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl
Web: http://www.kancelaria-syndyka.pl

Copyright 2014 Kancelaria Syndyka