Zadzwoń: +48 75 648 28 02 - E-mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl

Doradztwo Ekonomiczne Ryszard Czosnyka w upadłości likwidacyjnej

Dane teleadresowe
Doradztwo Ekonomiczne Ryszard Czosnyka w upadłości likwidacyjnej
Biedrzychowice 116
58-830 Olszyna

Adres do korespondencji
Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego
Małgorzata Anisimowicz
ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Dane teleadresowe Sądu nadzorującego postępowanie
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wydział V Gospodarczy
ul. Bankowa 18
58-500 Jelenia Góra

Sekretariat Wydziału
tel. 75 67 12 904
e-mail: srjg.gospodraczy@jelenia-gora.sr.gov.pl


STAN POSTĘPOWANIA:

1. Postanowienie z dnia 08.03.2016r. o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku.

Postanowienie z dnia 08,03,2016r.

2. Ogłoszenie w Gazecie Wrocławskiej o ogłoszeniu upadłości z dnia 14.03 2016r.

Ogłoszenie z dnia 14.03. 2016r. Gazeta Wrocławska

3. Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości z dnia 15.03.2016r.

Ogłoszenie z dnia 15.03.2016r. Monitor Sądowy i Gospodarczy

4. Postanowienie z dnia 01.06.2017 o zatwierdzeniu listy wierzytelności upadłego.

Postanowienie z dnia 01.06.2016r.

5. Ogłoszenie w Monitorze Sądowym z dnia 25.01.2018 r. w przedmiocie sporządzenia uzupełniającej listy wierzytelności.

Ogłoszenie z dnia 25.01.2018r.

6. Ogłoszenie w Monitorze Sądowym z dnia 28.06.2018 r. w przedmiocie sporządzenia ostatecznego planu podziału.

Ogłoszenie z dnia 28.06.2018r.

7. Postanowienie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy w przedmiocie zatwierdzenia uzupełniającej listy wierzytelności.

Postanowienie z dnia 06.04.2018r.

8. Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 20.08.2019r. w przedmiocie sporządzenia ostatecznego planu podziału

Postanowienie z dnia 20.08.2019r.

9. Postanowienie o stwierdzeniu zakończenia postępowania upadłościowego, prawomocne 28.02.2020

Postanowienie z dnia 13.01.2020


PRZETARGI:

1. Ogłoszenie w Gazecie Wrocławskiej ws. sprzedaży nieruchomości z dnia 19.10.2016r.

Ogłoszenie z dnia 19.10.2016r. Gazeta Wrocławska

2. Ogłoszenie w Gazecie Wrocławskiej ws. sprzedaży nieruchomości z dnia 08.12.2016r.

Ogłoszenie z dnia 08.12.2016r. Gazeta Wrocławska

3. Ogłoszenie w Gazecie Wrocławskiej ws. sprzedaży nieruchomości z dnia 06.02.2017r.

Ogłoszenie z dnia 06.02.2017r. Gazeta Wrocławska

4. Ogłoszenie w Monitorze Sądowym z dnia 28.04.2017r. ws sporządzenia listy wierzytelności.

Ogłoszenie z dnia 28.04.2017r. Gazeta Wrocławska

9. Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 20.02.2020 r. w przedmiocie stwierdzenia zakończenia postępowania

Ogłoszenie z dnia 20.02.2020 r.

Małgorzata Anisimowicz

Realizując poszczególne projekty, korzystając z posiadanego przygotowania zawodowego i doświadczenia łączymy usługi doradcze z działalnością zarządzczą często jako menadżera kryzysowego.

Dane adresowe

ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Tel: +48 75 648 28 02

E-Mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl
Web: http://www.kancelaria-syndyka.pl

Copyright 2014 Kancelaria Syndyka