Zadzwoń: +48 75 648 28 02 - E-mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl

Bożena Gąsior w upadłości konsumenckiej

Dane teleadresowe:
Bożena Gąsior w upadłości konsumenckiej
zamieszkała w Świdnicy

Adres do korespondencji:
Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego
Małgorzata Anisimowicz
ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Dane teleadresowe Sądu nadzorującego postępowanie
Sąd Rejonowy
Wydział VI Gospodarczy
ul. Słowackiego 11
58-300 Wałbrzych

Sekretariat Wydziału
tel. 74 843 04 06 do 09
fax. 74 843 04 09

STAN POSTĘPOWANIA:

1. Postanowienie z dnia 15.02.2016r. o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmujące likwidację majątku.

Postanowienie z dnia 15.02.2016r.

2. Ogłoszenie o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 01.03.2016 r.

Ogłoszenie z dnia 01.03.2016r.

3. Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 19.01.2017r. ws. sporządzenia listy wierzytelności

Ogłoszenie z dnia 19.01.2017r.

4. Ogłoszenie w Monitorze Sądowym z dnia 21.04.2017 r. ws zmiany listy wierzytelności.

Ogłoszenie z dnia 21.04.2017r.

5. Ogłoszenie z dnia 15.04.2019 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ws sporządzenia ostatecznego planu podziału.

Ogłoszenie z dnia 15.04.2019r.


PRZETARGI:

1. Ogłoszenie z dnia 20.11.2017 r. Gazeta Wrocławska ws sprzedaży nieruchomości

Ogłoszenie z dnia 20.11.2017r.

2. Ogłoszenie z dnia 10.01.2017 r. Gazeta Wrocławska ws sprzedaży nieruchomości

Ogłoszenie z dnia 10.01.2017r.

3. Ogłoszenie z dnia 15.02.2018 r. Gazeta Wrocławska ws sprzedaży nieruchomości

Ogłoszenie z dnia 15.02.2017r.

4. Ogłoszenie z dnia 12.04.2018 r. Gazeta Wrocławska ws sprzedaży nieruchomości

Ogłoszenie z dnia 12.04.2018r.

5. Ogłoszenie z dnia 14.05.2018 r. Gazeta Wrocławska ws sprzedaży nieruchomości

Ogłoszenie z dnia 14.05.2018r.

Małgorzata Anisimowicz

Realizując poszczególne projekty, korzystając z posiadanego przygotowania zawodowego i doświadczenia łączymy usługi doradcze z działalnością zarządzczą często jako menadżera kryzysowego.

Dane adresowe

ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Tel: +48 75 648 28 02

E-Mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl
Web: http://www.kancelaria-syndyka.pl

Copyright 2014 Kancelaria Syndyka