Zadzwoń: +48 75 648 28 02 - E-mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl

Arkadiusz Jarosław Szeszko w upadłości konsumenckiej

Dane teleadresowe
Arkadiusz Jarosław Szeszko w upadłości konsumenckiej
zamieszkały w Zawidowie

Adres do korespondencji
Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego
Małgorzata Anisimowicz
ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Dane teleadresowe Sądu nadzorującego postępowanie
Sąd Rejonowy
Wydział V Gospodarczy
ul. Bankowa 18
58-500 Jelenia Góra

Sekretariat Wydziału
tel. 75 67 12 904
e-mail: srjg.gospodraczy@jelenia-gora.sr.gov.pl

STAN POSTĘPOWANIA:

1. Postanowienie z dnia 21.10.2016r. o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmujące likwidację majątku.

Postanowienie z dnia 21.10.2016r.

2. Ogłoszenie z dnia 09.11.2016r. ws. ogłoszenia upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Ogłoszenie z dnia 09.11.2016r.

3. Ogłoszenie z dnia 28.02.2017r. ws. listy wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Ogłoszenie z dnia 28.02.2016r.

4. Postanowienie z dnia 31.03.2017 r. ws zatwierdzenia listy wierzytelności

Postanowienie z dnia 31.03.2017r.


PRZETARGI:

1. Ogłoszenie w dniu 14.05.2018 r. w przedmiocie sprzedaży wierzytelnosci Gazeta Wrocławska nr 110

Ogłoszenie z dnia 14.05.2018r.

2. Ogłoszenie w dniu 26.07.2018 r. w przedmiocie sprzedaży wierzytelności Gazeta Wrocławska

Ogłoszenie z dnia 26.07.2018r.

Małgorzata Anisimowicz

Realizując poszczególne projekty, korzystając z posiadanego przygotowania zawodowego i doświadczenia łączymy usługi doradcze z działalnością zarządzczą często jako menadżera kryzysowego.

Dane adresowe

ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Tel: +48 75 648 28 02

E-Mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl
Web: http://www.kancelaria-syndyka.pl

Copyright 2014 Kancelaria Syndyka