Zadzwoń: +48 75 648 28 02 - E-mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl

Anna Rogóż w upadłości konsumenckiej

Anna Rogóż w upadłości konsumenckiej
zamieszkała w Kłodzku

Adres do korespondencji:
Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego
Małgorzata Anisimowicz
ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra


Dane teleadresowe Sądu nadzorującego postępowanie:
Sąd Rejonowy
Wydział VI Gospodarczy
ul. Słowackiego 11
58-300 Wałbrzych

Sekretariat Wydziału:
tel. 74 843 04 06 do 09
fax. 74 843 04 09


STAN POSTĘPOWANIA:

1. Postanowienie z dnia 26.11.2018 r. w przedmiocie ogłoszenia upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmujące likwidację majątku.

Postanowienie z dnia 26.11.2018r

2. Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 02 stycznia 2019 w przedmiocie ogłoszenia upadłości

Ogłoszenie z dnia 02.01.2019r.

3. Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 25 września 2019r. w przedmiocie sporządzenia listy wierzytelności

Ogłoszenie z dnia 25.09.2019r.

Małgorzata Anisimowicz

Realizując poszczególne projekty, korzystając z posiadanego przygotowania zawodowego i doświadczenia łączymy usługi doradcze z działalnością zarządzczą często jako menadżera kryzysowego.

Dane adresowe

ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Tel: +48 75 648 28 02

E-Mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl
Web: http://www.kancelaria-syndyka.pl

Copyright 2014 Kancelaria Syndyka