Zadzwoń: +48 75 648 28 02 - E-mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl

Anna Jedynak w upadłości konsumenckiej

Anna Jedynak w upadłości konsumenckiej
Zamieszkała w Stanowicach

Adres do korespondencji:
Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego
Małgorzata Anisimowicz
ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Dane teleadresowe Sądu nadzorującego postępowanie
Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
Wydział VI Gospodarczy
ul. Słowackiego 11
58-300 Wałbrzych

Sekretariat Wydziału
tel. 74 843 04 06 do 09
fax. 74 843 04 09


STAN POSTĘPOWANIA:

1. Postanowienie z dnia 09.05.2018 r. w przedmiocie ogłoszenia upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmujące likwidację majątku.

Postanowienie z dnia 09.05.2018r.

2. Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 101 z dnia 25 maja 2018 r. w przedmiocie ogłoszenia upadłości.

Ogłoszenie z dnia 25.05.2018r.

3. Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 11 (5650) z dnia 16 stycznia 2019 r. w przedmiocie sporządzenia listy wierzytelności

Ogłoszenie z dnia 16.01.2019r.

4. Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 74 (5713) z dnia 15 kwietnia 2019 r. w przedmiocie sporządzenia pierwszego uzupełnienia listy wierzytelności.

Ogłoszenie z dnia 15.04.2019r.

5. Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 179 (5818) z dnia 16.09.2019 r. w przedmiocie sporządzenia drugiego uzupełniania listy wierzytelności

Ogłoszenie z dnia 16.09.2019 r.

Małgorzata Anisimowicz

Realizując poszczególne projekty, korzystając z posiadanego przygotowania zawodowego i doświadczenia łączymy usługi doradcze z działalnością zarządzczą często jako menadżera kryzysowego.

Dane adresowe

ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Tel: +48 75 648 28 02

E-Mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl
Web: http://www.kancelaria-syndyka.pl

Copyright 2014 Kancelaria Syndyka