Zadzwoń: +48 75 648 28 02 - E-mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl

Aneta Ciupa w upadłości konsumenckiej

Dane teleadresowe
Aneta Ciupa w upadłości konsumenckiej
zamieszkała Zebrzydowej

Adres do korespondencji
Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego
Małgorzata Anisimowicz
ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Dane teleadresowe Sądu nadzorującego postępowanie
Sąd Rejonowy
Wydział V Gospodarczy
ul. Bankowa 18
58-500 Jelenia Góra

Sekretariat Wydziału
tel. 75 67 12 904
e-mail: srjg.gospodraczy@jelenia-gora.sr.gov.pl

STAN POSTĘPOWANIA:

1. Postanowienie z dnia 22.08.2016r. o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmujące likwidację majątku.

Postanowienie z dnia 22.08.2016r.

2. Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ws. ogłoszenia upadłości

Ogłoszenie z dnia 05.09.2016r.

3. Postanowienie z dnia 20.10.2017 r. o zatwierdzeniu listy wierzytelności

Ogłoszenie z dnia 20.10.2017r.

Małgorzata Anisimowicz

Realizując poszczególne projekty, korzystając z posiadanego przygotowania zawodowego i doświadczenia łączymy usługi doradcze z działalnością zarządzczą często jako menadżera kryzysowego.

Dane adresowe

ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Tel: +48 75 648 28 02

E-Mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl
Web: http://www.kancelaria-syndyka.pl

Copyright 2014 Kancelaria Syndyka