Zadzwoń: +48 75 648 28 02 - E-mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl

Agnieszka Szramska w upadłości konsumenckiej

Dane teleadresowe
Agnieszka Szramska w upadłości konsumenckiej
zamieszkała w Bogatyni

Adres do korespondencji
Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego
Małgorzata Anisimowicz
ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Dane teleadresowe Sądu nadzorującego postępowanie
Sąd Rejonowy
Wydział V Gospodarczy
ul. Bankowa 18
58-500 Jelenia Góra

Sekretariat Wydziału
tel. 75 67 12 904
e-mail: srjg.gospodraczy@jelenia-gora.sr.gov.pl

STAN POSTĘPOWANIA:

1. Postanowienie z dnia 29.07.2016r. o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmujące likwidację majątku.

Postanowienie z dnia 29.07.2016r.

2. Postanowienie z dnia 15.09.2016r. o zmianie Doradcy Restrukturyzacyjnego w toku prowadzonego postępowania.

Postanowienie z dnia 15.09.2016r.

3. Postanowienie z dnia 15.09.2016r. o sprostowaniu postanowienia z dnia 29.07.2016r.

Postanowienie z dnia 15.09.2016r.

4. Ogłoszenie z dnia 21.09.2016r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ws. ogłoszenia upadłości

Ogłoszenie z dnia 21.09.2016r.

5. Ogłoszenie z dnia 21.09.2016r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ws. zmiany Doradcy Restrukturyzacyjnego

Ogłoszenie z dnia 21.09.2016r.

6. Ogłoszenie z dnia 22.12.2016r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ws. opisu i oszacowania

Ogłoszenie z dnia 22.12.2016r.

7. Ogłoszenie z dnia 19.05.2017 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ws. sporządzenia listy wierzytelności.

Ogłoszenie z dnia 19.05.2017r.

8. Ogłoszenie w MSiG z dnia 03.12.2019 r. w sprawie ustalenia planu spłaty

Ogłoszenie z dnia 03.12.2019r.

9. Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 122 (6012) z dnia 25.06.2020 r. w sprawie stwierdzenia wykonania planu spłaty wierzycieli

Ogłoszenie z dnia 25.06.2020


PRZETARGI:

1. Ogłoszenie z dnia 10.05.2017r. w sprawie sprzedaży nieruchomości (Gazeta Wrocławska).

Ogłoszenie z dnia 10.05.2017r.

Małgorzata Anisimowicz

Realizując poszczególne projekty, korzystając z posiadanego przygotowania zawodowego i doświadczenia łączymy usługi doradcze z działalnością zarządzczą często jako menadżera kryzysowego.

Dane adresowe

ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Tel: +48 75 648 28 02

E-Mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl
Web: http://www.kancelaria-syndyka.pl

Copyright 2014 Kancelaria Syndyka