Zadzwoń: +48 75 648 28 02 - E-mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl

Agnieszka Jurkiewicz w upadłości konsumenckiej

Dane teleadresowe
Agnieszka Jurkiewicz w upadłości konsumenckiej
zamieszkała w Oleśnicy

Adres do korespondencji
Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego
Małgorzata Anisimowicz
ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Dane teleadresowe Sądu nadzorującego postępowanie
Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu
VII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław

Sekretariat Wydziału
tel. 71 74 89 240
fax. 71 74 89 241

e-mail: viiiIgospodarczy@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl

STAN POSTĘPOWANIA:

1. Postanowienie z dnia 10.06.2015r. o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmujące likwidację majątku.

Postanowienie z dnia 10.06.2015r.

2. Ogłoszenie o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 30.06.2015r.

Ogłoszenie z dnia 30.06.2015r.

3. Ogłoszenie o liście wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 30.12.2015r.

Ogłoszenie z dnia 30.12.2015r.

4. Ogłoszenie ws. uzupełniającej listy wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 31.10.2016r.

Ogłoszenie z dnia 31.10.2016r.

5. Ogłoszenie z dnia 07.09.2017 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ws złożenia ostatecznego planu podziału.

Ogłoszenie z dnia 07.09.2017r.

6. Ogłoszenie z dnia 17.08.2018 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w przedmiocie uprawomocnienia się postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli

Ogłoszenie z dnia 17.08.2018r.

Małgorzata Anisimowicz

Realizując poszczególne projekty, korzystając z posiadanego przygotowania zawodowego i doświadczenia łączymy usługi doradcze z działalnością zarządzczą często jako menadżera kryzysowego.

Dane adresowe

ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Tel: +48 75 648 28 02

E-Mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl
Web: http://www.kancelaria-syndyka.pl

Copyright 2014 Kancelaria Syndyka