Text Size
home.jpg

Strona główna

Kancelaria Syndyka
Nadzorcy, Zarządcy, Likwidatora

Postępowania upadłościowe są naturalnym procesem w gospodarce rynkowej a problematyka upadłości i zarządzania kryzysowego to ważny element w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Zjawisko upadłości jest złożonym procesem zależnym od wielu czynników, a jego skala wpływa bezpośrednio na sytuację gospodarczą. O wielkości i złożoności tegoż zjawiska stanowią jego skutki, które dotykają nie tylko upadłe firmy, ale poprzez „efekt domina” mają przełożenie na całe społeczeństwo. Mając na uwadze skalę zjawiska należy zadać sobie pytanie. Czy upadłość podmiotu musi być końcem dla przedsiębiorstwa w ujęciu jego zasobów?

Syndyk
mgr Małgorzata Anisimowicz
Licencja Nr 74
Prezes Okręgowej Rady
Oddziału Wrocławskiego Krajowej Izby Syndyków

Kancelaria Syndyka, ze względu na swoją specjalizację i unikalny charakter oferuje Państwu szerokie spectrum usług w postępowaniach upadłościowych, naprawczych, likwidacyjnych i egzekucyjnych. Wysoki poziom merytoryczny oraz kilkunastoletnia praktyka pozwalają nam połączyć wiedzę i doświadczenie dzięki czemu doradzamy i pomagamy naszym Klientom znaleźć najlepsze rozwiązanie z punktu widzenie ekonomii, prawa oraz szeroko rozumianych procedur.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą
Zespół Kancelarii

 

Login Form